Pimp samen met jouw collega’s, familie, of vrienden je cup!
Naar aanleiding van een (kleur)thema pimp je onder begleiding van 
cup of light je eigen cup(s).
Naar aanleiding het gekozen thema zorgt cup of light 
voor de materialen/gereedschappen.
De “gepimte“ bekers worden verzameld, en hier wordt later door cup of light een lamp van gemaakt, die je op een mooie plek kan hangen.
 Uiteindelijk heb je dus een workshop en lamp ineen, en heb je met elkaar/de organisatie/ het bedrijf als het ware je samen eigen lamp gemaakt......
Zoals je op de foto kan zien. Deze bekers zijn “upgepimped” op het Mint-event door studenten van het Amfi en bezoekers van het event, 
http://mint.amfi.nl/category/links/

http://mint.amfi.nl/category/links/shapeimage_3_link_0

pimp your cup!

cup of light
Home.html
design lights made out of cupsHome.html
CATALOGUECatalogus.html
HOMEHome.html
ORDERBestellen.html
LINKSLinks.html
PUBLICATIONSpublicaties_overzicht.html
IMPRESSIONSimpressions.html
PIMP YOUR CUP!
YOUR LOGO ON
A CUP OF LIGHT?JE_EIGEN_LOGO_TEKST_OP_EEN_CUP_OF_LIGHT.html
CONTACTContact.html
Pimp with your colleagues, family, friends or your cup!
Following a (color) themes pimp your guidance is subject of
cup light or your own cup (s).
Following the theme makes cup of light
for the materials / tools.
The "gepimte" cups are collected, and here later cup light or a lamp made of it, you can hang in a beautiful place.
  Ultimately, you have a workshop and light together, and you together / organization / company, as it were your own lamp made together ......
As you can see in the picture. These cups are "upgepimped" at the Mint-event by students of the Amfi and visitors of the event,
http://mint.amfi.nl/category/links/http://mint.amfi.nl/category/links/shapeimage_15_link_0
For more info contact us .....mailto:info@acupoflight.nl?subject=more%20information%20cup%20of%20lightshapeimage_17_link_0